Morfologie tkání

ID2 Která tkáň, kryje povrch těla, ale nachází se i uvnitř těla?

ID19 Chrupavka je bezcévnatá a má nervy. Je tato věta pravdivá?

ID24 Co se skládá z nervové tkáně?

ID12 Mezibuněčná hmota, která je součástí pojivové tkáně, se skládá ze dvou částí a to amorfní hmota a vláknitá složka. Je tato věta pravdivá?

ID11 Jak se šíří autonomní nervy?

ID8 Hladká svalová tkáň je ovlivněna naší vůlí. Je tato věta pravdivá?

ID6 Jaká epitelová tkáň se nachází na očích?

ID13 Které vazivo je součástí šlach?

ID1 Tkáň je soubor buněk, které jsou stejného tvaru, ale mají různé funkce. Je tato věta pravdivá?

ID3 Dlaždicové, kubické a cylindrické dělení epitelové tkáně je rozdělené podle: