ZZVJ

ID49952 Existují jedovaté byliny, které se mohou vyskytovat na pastvě a ohrozit zdraví koně. Pokud ano, jaké?

ID49954 Co je to zášlap?

ID49955 Co je u koně „kohoutí krok“?

ID49944 Jaká je průměrná hmotnost (váha) českého teplokrevníka?

ID49946 Je vhodná k napájení voda natočená přímo z vodovodu nebo je vhodnější voda odstátá?

ID49947 Co je objemové krmivo?

ID49938 K čemu slouží značná pohyblivost ucha koně?

ID49943 Kůň má vrozený pud stádový. Co to znamená?

ID49939 Jak působí na koně nízké tóny?

ID49953 Co je to nášlap?