Evropská unie

ID50134 Ve kterém roce bylo založeno Evropské hospodářské společenství?

ID50141 Odkdy je platná Maastrichtské smlouva?

ID50139 Jaká je hymna EU?

ID50136 Jak se nazývá společná evropská měna?

ID50142 Kdy vstoupila Česká republika do EU?

ID50137 Kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva?

ID50133 Kolik členských států tvoří EU v současné době?

ID50138 Jak vypadá vlajka EU?

ID50140 Jaké je motto EU?

ID50144 Který orgán EU dohlíží na dodržování evropského práva?