Evropská unie

ID50136 Jak se nazývá společná evropská měna?

ID50134 Ve kterém roce bylo založeno Evropské hospodářské společenství?

ID50143 Který orgán EU zastupuje občany EU a je jimi přímo volen?

ID50139 Jaká je hymna EU?

ID50133 Kolik členských států tvoří EU v současné době?

ID50137 Kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva?

ID50144 Který orgán EU dohlíží na dodržování evropského práva?

ID50138 Jak vypadá vlajka EU?

ID50142 Kdy vstoupila Česká republika do EU?

ID50135 Co umožňuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu?