Somatologie 1/2

ID50764 Jak se jmenují kostní buňky?

ID50772 čím je vystlána dutina srdeční?

ID50771 kolik máme žeber (párů)

ID50766 Co jsou to myofibrily a jak je dělíme?

ID50761 Jak dělíme tkáň pojivovou?

ID50760 Jak dělíme žlázovou funkci epitelu?

ID50759 jaké máme druhy tkání?

ID50762 Chrupavka je krytá pojivovým obalem

ID50763 Chrupavku dělíme na:

ID50757 jak dělíme endoplazmatické retikulum+co tvoří?