Úvod do Západozemí

ID50931 Jaké přízvisko měl Aegon I. Targaryen?

ID50926 V jakém lénu se nachází Řekotočí

ID50939 Jaká jsou slova rodu Greyjoyů?

ID50930 Kdy bylo poprvé sjednoceno Sedm království Západozemí?

ID50944 Kdo nechal vybudovat Královo přístviště?

ID50923 Jakým státem je Dorne?

ID50935 Jaká jsou rodová slova Tyrellů?

ID50936 Jak se jmenuje sídlo rodu Tullyů?

ID50940 Z jakého sídla vládne rod Boltonů?

ID50928 Jak se jmenují přilehlé ostrovy?