Interkulturní management

ID51671 V kulturách orientovanžých na čas je synchronizací

ID51674 Význam a interpretace interakce jsou ovlivněné souvislostmi, ve kterých se odehrává komunikace tvrdí:

ID51668 Neutrální kultury

ID51662 Lidé aktivní, emocionální, nepokojní a zaneprázdění jsou v zemích

ID51673 Internacionalizace kapitálu, pracovních sil, transfer kapitálu a know how

ID51669 Difuzně orientované kultury jsou charakterizovány

ID51670 Ve kterých kulturách je respekt odvozen od znalostí

ID51663 Globální trhy jsou trhy

ID51676 V organizaci v rámci individualistických národních kultur

ID51675 Ekonomické, politické, technologické, kulturní, environmentální trendy ovlivňují