evropa

ID51785 Jaký je oficiální název Slovinska

ID51781 kolik miliónů obyvatel má Evropa

ID51786 Na jakém poloostrově leží Itálie

ID51784 Jakou řečí mluví v Černé hoře

ID51780 Kolik km2 má přibližně Rumunsko

ID51787 Co je Korsika

ID51779 Jaké je hlavní město Estonska

ID51777 Jak zní oficiální název Švédska

ID51783 jakou měnu používají v Makedonii

ID51778 kolik žije přibližně obyvatel ve Španělsku