evropa

ID51779 Jaké je hlavní město Estonska

ID51789 Co je to Palermo

ID51780 Kolik km2 má přibližně Rumunsko

ID51783 jakou měnu používají v Makedonii

ID51782 Jak zní hlavní město Irska

ID51781 kolik miliónů obyvatel má Evropa

ID51784 Jakou řečí mluví v Černé hoře

ID51790 Kolik km2 má Evropa

ID51788 Které moře neomývá Řecko

ID51786 Na jakém poloostrově leží Itálie