České právní dějiny

ID51893 Období následující po akceptaci mnichovské dohody u nás obvykle označujeme jako

ID51864 Trestní zákoník z roku 1803 rozlišuje mezi

ID51887 Trestní zákoník z roku 1956 stanovil trestní odpovědnost na

ID51906 Akční trojky a pětky patřily v 50. letech 20. století mezi

ID51881 Poslední rakouská ústava přijata

ID51874 Podle ústavy z roku 1960 byl prezident volen na

ID51866 Občanský zákoník 141/1950 Sb. ve svých ustanoveních hovoří o

ID51922 Constitutio Criminalis Theresina

ID51897 Na základě záborového zákona č. 215/1919Sb. podléhala pozemkové reformě zemědělská půda převyšující

ID51903 Podstata punktací z roku 1890 spočívala