České právní dějiny

ID51903 Podstata punktací z roku 1890 spočívala

ID51874 Podle ústavy z roku 1960 byl prezident volen na

ID51881 Poslední rakouská ústava přijata

ID51888 Zákon č. 218 o zabrání velkého majetku pozemkového byl vydán

ID51932 Komplementář ručil dle rakouského práva za závazky společnosti

ID51926 Čeho se týkali tzv. annenské patenty

ID51933 Reaizací první pozemkové reformy byl v roce 1919 pověřen

ID51862 Protektorát Čechy a Morava byl zřízen

ID51875 Prozatimní ústava z roku 1918 stanovila

ID51902 Do soudní soustavy druhé poloviny 19.st v Habsburské Monarchii nepatřily