Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52312 19.Láhve s propan-butanem nesmíme ukládat

ID52308 15. V požární ochraně se používá zkratka EPS. Co to znamená?

ID52300 7.Prvořadým úkolem hasičů provádějících průzkum je

ID52309 16. Horlavé kapaliny dělíme dle teploty vzplanutí do

ID52311 18. Požární dohled po pro provádění svařovacích práci se vykonává po skončení svařování nejméně po dobu

ID52294 1. Proudnici hasič přenáší:

ID52298 5.Podle čeho volíme druh PHP

ID52307 14. Skladování pevných paliv je povoleno

ID52313 20. Co jsou povinni fyzické osoby že zákona o požární ochraně

ID52304 11.Slovo prevence můžeme nahradit slovem