Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52308 15. V požární ochraně se používá zkratka EPS. Co to znamená?

ID52311 18. Požární dohled po pro provádění svařovacích práci se vykonává po skončení svařování nejméně po dobu

ID52300 7.Prvořadým úkolem hasičů provádějících průzkum je

ID52306 13.Požární řád

ID52307 14. Skladování pevných paliv je povoleno

ID52309 16. Horlavé kapaliny dělíme dle teploty vzplanutí do

ID52296 3.Při hašení pěnou spočívá hlavní hašení účinek:

ID52297 4.PHP vodním můžeme účinně hasit:

ID52313 20. Co jsou povinni fyzické osoby že zákona o požární ochraně

ID52295 2.Podél hadice nebo jadicového vedení se chodí: