Zzvj

ID53888 Má přednost pohoda a zdraví koně nad vším ostatním ?

ID53877 Může jezdec ze sedla přijmout podávaný bičík, který mu upadl ?

ID53880 Jaké může být stáří juniora ?

ID53887 Jak by měla být dlouhá lonž ?

ID53884 Co jsou objemová krmiva ?

ID53879 Jaké jsou tři nejspodnější části končetiny ?

ID53875 Co je to barování koně ?

ID53876 Od jakého stupně drezůry je povolen frak ?

ID53885 Do jakého pruhu se jezdec zařadí, pokud se pohybuje na veřejné komunikaci ?

ID53874 Kdo organizuje jezdecký sport v české republice ?