Kraje ČR

ID54042 Jaké kraje jsou kolem Karlovarského kraje?

ID54040 Jaký kraj má číslo 1?

ID54046 Jaké krajské město je u Moravskoslezkého kraje?

ID54041 Jaké krajské město má kraj č. 9?

ID54045 Jaký kraj je číslo 11?

ID54043 Je Praha Kraj, nebo město?

ID54044 Jaké kraj je číslo 12?