Kraje ČR

ID54043 Je Praha Kraj, nebo město?

ID54041 Jaké krajské město má kraj č. 9?

ID54045 Jaký kraj je číslo 11?

ID54044 Jaké kraj je číslo 12?

ID54046 Jaké krajské město je u Moravskoslezkého kraje?

ID54040 Jaký kraj má číslo 1?

ID54042 Jaké kraje jsou kolem Karlovarského kraje?