varianta 1

ID54373 Areálem druhu označujeme

ID54375 Primární sukcese popisuje

ID54376 Producenty ve společenstvu reprezentují

ID54365 Vyberte správné tvrzení

ID54377 Edafickými klimaxy jsou

ID54368 Stupeň dominance druhu ve společenstvu lze spočítat

ID54367 Natalita je

ID54364 Eurytermní druhy

ID54369 Vyberte skupinu obsahující pouze záporné interakce

ID54374 Ze slunečního záření dopadajícího na vegetaci je přibližně