Jak dobře znáš Denise TV

ID54741 Kolik má sourozenců?

ID54747 Co má na merchi?

ID54737 Jak se doopravdy jmenuje?

ID54742 Jak se jmenuje(jí) jeho sourozenec(ci)?

ID54746 Má svůj merch?(2019)

ID54739 Jak se jmenuje(jí) jeho zvíře(ata)?

ID54744 Jak se jeho přítelkyně jmenuje? (2019)

ID54740 Má sourazence?

ID54748 Má fotky s brýlemi?

ID54738 Jaké má zvíře(ata)? ( 2019)