pravo 1

ID54788 Ak sa vlastnícke právo nadobúda zmluvou, ide o

ID54777 Dohľad nad doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami v SR vykonáva:

ID54779 K subjektívnym vecným právam patrí

ID54790 Susedské práva

ID54783 Spotrebiteľskou zmluvou je

ID54778 Finančné právo je:

ID54789 Vlastnícke právo je právom

ID54787 Neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách sú

ID54781 Vlastnícke právo

ID54782 Záložné právo k nehnuteľnosti vzniká