pravo 1

ID54777 Dohľad nad doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami v SR vykonáva:

ID54778 Finančné právo je:

ID54788 Ak sa vlastnícke právo nadobúda zmluvou, ide o

ID54790 Susedské práva

ID54784 Spotrebiteľ je

ID54785 Dodávateľ je

ID54776 Dohľad nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami v SR vykonáva

ID54783 Spotrebiteľskou zmluvou je

ID54780 Do kategórie majetkových práv zaraďujeme

ID54779 K subjektívnym vecným právam patrí