Dějepis- Mezopotámie

ID54969 Oblečení se vyrábělo z

ID54963 Spalo se na......

ID54955 První král který sjednotil Zemi?

ID54952 Příchod Sumerům

ID54953 Co znali za kov?

ID54960 Cihly se vyráběli z...

ID54968 Bohatí jedli.....

ID54956 Potom rozpad...... Jaké země se mezi tím vystřídali?

ID54957 Nejznámější panovníci...

ID54959 Domy prostých lidí se stavěly z......