Dějepis- Mezopotámie

ID54957 Nejznámější panovníci...

ID54967 Oblíbené byly.....

ID54962 Okna byla.....

ID54954 Čeho měli nedostatek?

ID54955 První král který sjednotil Zemi?

ID54963 Spalo se na......

ID54960 Cihly se vyráběli z...

ID54959 Domy prostých lidí se stavěly z......

ID54965 Chudí jedli....

ID54952 Příchod Sumerům