zkouska z ekologie varianta 3

ID55102 Ekologická suksece popisuje

ID55108 Zvonovitý tvar věkové pyramidy předpovídá

ID55093 Vyberte kombinance vlastností typických pro K-stratégy

ID55127 Za primární producenty ve společenstvo jsou označovány

ID55105 Stratosférický ozón

ID55128 Rozdíl mezi aleopatickou a sympatrickou specializací spočívá

ID55118 Edafický klimaxy ČR jsou

ID55087 Mezi K-stratégy patří

ID55097 Producenty ve společenstvu reprezentují

ID55085 Oxidací organických uhlíkatých látek je energie