zkouska z ekologie varianta 3

ID55086 Za poikilotermní považujeme

ID55104 Konzumenti jsou zejména

ID55096 Primární sukcese popisuje

ID55130 Populace uchycená ve společenstvu prochází těmito fázemi

ID55126 Druh s disjunktním areálem

ID55093 Vyberte kombinance vlastností typických pro K-stratégy

ID55092 Klimaxové bučiny ve fázi rozpadu se nachází v

ID55099 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá vymírající populaci dynamicky se rozvíjející populaci početně vyváženou populaci Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá vymírající populaci dynamicky se rozvíjející populaci početně vyváženou populaci

ID55131 Vyberte pouze kladné interakce

ID55094 Areálem druhu označujeme