TEST 01/135

ID55622 podstatou zkoušky rázem v ohybu je

ID55604 Čím se liší nové tlakové lahve pro dopravu plynů od starých tlakových lahví ?

ID55617 svařování trubek se skloněnou osou o 45 stupnu nahoru k vrcholu svaru má označení

ID55608 Jednotkou elektrického proudu je

ID55621 které z uvedených vad jsou vnitřní vady

ID55618 Koutový svár v poloze PA má podle čsn en iso 6947 pojmenování

ID55597 Jaký má vliv na vlastnosti oceli zvýšený obsah Mn a Si ?

ID55601 které prvky považujeme za nečistoty v oceli

ID55614 co je podložení sváru

ID55599 v číselné řadě oceli tříd 12 až 16 vyjadřuje čtvrtá číslice (viz čsn 42 0002)