TEST 01/135

ID55618 Koutový svár v poloze PA má podle čsn en iso 6947 pojmenování

ID55602 které dezoxidační prvky obsahuje ve větším možství svařovací drát pro svařování metodou MAG

ID55597 Jaký má vliv na vlastnosti oceli zvýšený obsah Mn a Si ?

ID55620 napětí orientovaná ve směru příčném kolmo na svar způsobují

ID55605 Nové lahve na argon jsou označen

ID55604 Čím se liší nové tlakové lahve pro dopravu plynů od starých tlakových lahví ?

ID55613 co je teplem ovlivněná oblast

ID55609 Stejnosměrný elektrický proud

ID55596 Surové železo se vyrábí:

ID55606 oxid uhličitý je