zvratná slovesa

ID56602 probudit se

ID56605 česat se

ID56606 sušit si vlasy

ID56604 svlékat se

ID56603 pospíchat