Číslicovka A

ID56763 Statický posuvný registr

ID56749 Logická funkce

ID56757 Popis chování sekvenčních logických obvodů lze provést pomocí

ID56765 Čítače jsou elektronické logické obvody složené Z

ID56762 Dynamický posuvný registr

ID56764 Jedán paralelně-paralelní registr, kolik synchroniačních pulsů je nutné přivést na vstup - abychom uložili 8mi bitové slovo

ID56755 Bistabilní klopné obvody mají

ID56754 Sekvenční logické obvody jsou tvořeny částí

ID56760 Posuvný registr

ID56759 T klopný obvod je odvozen od