STUDENÁ VÁLKA

ID57073 14.Sovětské jednotky poslalo SSSR do Afghánistánu v roce:

ID57065 6.ES(mezi zeměmi západu) bylo:

ID57072 13.Evropské hospodářské společenství vzniklo v roce:

ID57068 9.Rozpuštění Varšavské smlouvy proběhlo:

ID57069 10.Tuzex byl obchod:

ID57066 7.Novým prezidentem v SSSR v roce 1985 se stal:

ID57061 2.Korejská válka trvala mezi roky:

ID57074 15.Od Srbska se odtrhlo Kosovo v roce:

ID57063 4.Z bývalého Německa vzniklo:

ID57071 12.V Kubě roku 1959 se stal kubánským vládcem: