Němčina rozkazy

ID57301 Pojď už

ID57303 Otevři sešit

ID57311 Dávej pozor

ID57307 Přestaň

ID57306 Piš

ID57314 Opakuj

ID57304 Das heft zu znamená

ID57308 Lies je

ID57313 Poslouchej

ID57305 Nech toho