Hláskosloví

ID57321 Které ze slov neobsahuje slabikotvorné R?

ID57315 Souhlásky se dělí na:

ID57323 Vyjmenovaná slova se týkají souhlásek:

ID57317 Věta „Sejdeme se v pondělí, nebo ve čtvrtek?“ má:

ID57325 Slovo „povědět“ obsahuje:

ID57324 Mezi souhlásky používané v češtině nepatří:

ID57319 Ve kterém z následujících slov se nenachází dvojhláska?

ID57320 K tomu, aby se dvě sousedící samohlásky mohly považovat za slabiku, musí splňovat následující pravidlo:

ID57318 Slovo „knížky“ se foneticky přepíše jako:

ID57326 Ve fonetickém přepisu se nesmí objevit: