Koně

ID41911 Kolik litrů vody vypije kůň?

ID41906 Co nepatří mezi základní chody?

ID41909 Jací jsou divocí předkové koně?

ID41905 Jakou barvu má fríský kůň?

ID41907 Jakou barvu očí má albín?

ID41910 Jaký jsou poslední volní koně?

ID41908 Jaké jsou čtyři základní zbarvení koňí?