Triviální názvy chemických sloučenin

ID39532 Jak se triviálně nazývá uhličitan draselný?

ID39530 Jaké látce se říká hypermangan?

ID39513 Přiřaďte triviálnímu názvu steran jiné pojmenování?

ID39521 Co je vápenec?

ID39518 O jakou sloučeninu jde hovoříme-li o sanytru?

ID39520 Oxid vápenatý je?

ID39528 Jak nazýváme heptahydrát síranu zinečnatého?

ID39527 O jakou jde sloučeninu pokud hovoříme o propan-2-onu?

ID39522 Jaké činidlo je dimethylglyoxin?

ID39533 Pojmenujte triviálně chlorid rtuťnatý?