Triviální názvy chemických sloučenin

ID39521 Co je vápenec?

ID39516 Seignettova sůl?

ID39518 O jakou sloučeninu jde hovoříme-li o sanytru?

ID39533 Pojmenujte triviálně chlorid rtuťnatý?

ID39523 Jaký triviální název přisluší tetrajodortuťnatanu draselnému?

ID39524 Jak nazýváme roztok, který je složen ze 3 dílů kyseliny chlorovodíkové a jednoho dílu kyseliny dusičné?

ID39532 Jak se triviálně nazývá uhličitan draselný?

ID39525 Jak se triviálně nazývá síran sodný?

ID39529 Jak se triviálně říká oxidu manganičitému?

ID39530 Jaké látce se říká hypermangan?