První a druhá světová válka.

ID39542 Jak se nazývala smlouva mezi Sovětským svazem a Německem o neútočení, která byla přijata v začátcích Druhé světové války?

ID39539 Kde se konala druhá světová válka?

ID39537 Ve kterém roce začala první světová válka?

ID39543 Jaká organizace vznikla koncem Druhé světové války?

ID39538 Jak vznikla první světová válka?