Kostra horní končetiny

ID102 Co je to humerus?

ID91 Která kost nepatří do kostry horní končetiny?

ID99 Jak je rozdělen hřeben?

ID120 Které kosti tvoří oporu dlaně?

ID112 Co je to radius?

ID95 Kost klíční je:

ID108 Na hlavici se nachází:

ID114 Kost vřetenní leží na malíkové straně. Je tato věta pravdivá?

ID106 Co je to collum anatomicus?

ID115 Proč je na kosti vřetenní zářez?