Fyziologie rostlin

ID126 Jak probíhá výdej vody?

ID148 Jak se nazývá samičí pohlavní buňka?

ID139 Při saprofytické výživě:

ID129 První fotosynteticky aktivní byly:

ID147 Co jsou to gamety?

ID131 Světelná fáze neprobíhá v membráně tylakoidů v chloroplastech. Je tato věta pravdivá?

ID122 Co je to hydratace?

ID138 Při autotrofní výživje jsou rostliny schopny přeměňovat anorganické látky na organické. Je tato věta pravdivá?

ID135 Aerobní dýchání probíhá v:

ID142 Jak se nazývá rostlina s přijatými minerálními látkami?