Fyziologie rostlin

ID148 Jak se nazývá samičí pohlavní buňka?

ID134 Anaerobní dýchání probíhá:

ID129 První fotosynteticky aktivní byly:

ID143 Co je to fermentace?

ID121 Co je to vodní bilance?

ID150 Kde vznikají pohlavní buňky?

ID123 Jak probíhá příjem vody u nižších a vodních vyšších rostlin?

ID124 Co je to koheze?

ID145 Kde vznikají výtrusy?

ID146 Vegetativní rozmnožování je, když nová rostlina vznikne jako tzv. Odnaž mateřské rostliny. Je tato věta pravdivá?