Fyzikální veličiny

ID39758 Jak jdou předpony jednotek správně za sebou?

ID39759 Kolik je 188 metrů milimetrů

ID39764 Uveď alespoň tři příklady pevných látek

ID39766 Uveď alespoň tři příklady plynných látek

ID39762 Z čeho se skládá těleso?

ID39767 Jak jdou předpony jednotek správně za sebou?

ID39765 Uveď alespoň tři příklady kapalných látek

ID39760 Jakou má délka značku a název jednotky?

ID39761 Jakou značku má hmotnost?

ID39772 Co znamená physikos?