Česká historie

ID39776 Kdo byl Rostislav 1.?

ID39852 Kdo byl syn Marie Terezie?

ID39857 Kdy byla druhá světová válka?

ID39858 Kdy se v Československu po druhé světové válce dostali komunisté k moci?

ID39860 Kdy byla Přemyslu Otakarovi I vydána Zlatá bula sicilská?

ID39851 V jakém období vládl Jiřík z Poděbrad?

ID39847 Úmrtím kterého panovníka vymřeli Přemyslovci po meči?

ID39861 Kdy začalo tzv. pražské jaro?

ID39854 Kdy přišli Cyril a Metoděj na Velkou Moravu?

ID39856 Kdy proběhlo stavovské povstání?