Česká historie

ID39859 V kterém roce se Československo rozdělilo na Českou republiku a Slovenskou republiku?

ID39850 Od kterého roku vládnou Habsburkové?

ID39851 V jakém období vládl Jiřík z Poděbrad?

ID39776 Kdo byl Rostislav 1.?

ID39848 Kdy byla založena Univerzita Karlova?

ID39860 Kdy byla Přemyslu Otakarovi I vydána Zlatá bula sicilská?

ID39853 Kdy vzniklo Československo?

ID39858 Kdy se v Československu po druhé světové válce dostali komunisté k moci?

ID39861 Kdy začalo tzv. pražské jaro?

ID39856 Kdy proběhlo stavovské povstání?