Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5860 Elektrická vodivost se udává v jednotkách …

ID5872 Klidová hmotnost protonu v jednotkách kg ?

ID5836 Jakou jednotku má ekvivalentní dávka?

ID5882 Rychlost šíření světla ve vakuu v jednotkách m.s-1 ?

ID5894 Jakou značku má jednotka času?

ID5864 Faradayova konstanta (náboj) v jednotkách C.mol-1 ?

ID5859 Světelný tok se udává v jednotkách …

ID5846 Jakou jednotku má elektrická vodivost?

ID5866 Avogadrova konstanta v jednotkách mol-1 ?

ID5824 Jakou jednotku má katalytická aktivita?