Malý geodet

ID45083 Kdo to byl Křovák?

ID45079 Co je pro geodeta při měření nejdůležitější?

ID45077 K čemu slouží nivelace?

ID45082 Kolik stran má sférický trojúhelník?

ID45078 Od kterého moře určujeme v ČR výšky?

ID45080 Co je to GIS?

ID45076 Co je to totální stanice?

ID45075 Čím se zabývá zeměměřič?

ID45081 Co je to geoid?