Fráze z angličtiny

ID46013 Čína je velká země.

ID46017 Sim je dobrý v jazycích.

ID46018 1 muž a 3 muži

ID46011 I am looking for an accommodation.

ID46012 What is your age?

ID46015 Jak se řekne horečka?

ID46016 What is the capital of Hungary?

ID46014 Výslovnost slova Day.