Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46171 Co jsou to sekreční a exkreční žlázy?

ID46166 Co je to cytologie

ID46186 Kde se nachází retikulární epitel?

ID46177 Jak dělíme chrupavku?

ID46180 Co jsou to chondrocyty?

ID46169 Jaké jsou typy tkání?

ID46168 Co je to orgánová soustava?

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46183 Co jsou to tubolózní žlázy?

ID46167 Jak třídíme biologické vědy?