Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46180 Co jsou to chondrocyty?

ID46168 Co je to orgánová soustava?

ID46169 Jaké jsou typy tkání?

ID46171 Co jsou to sekreční a exkreční žlázy?

ID46174 Kde se nachází hladká tkáň svalová?

ID46177 Jak dělíme chrupavku?

ID46183 Co jsou to tubolózní žlázy?

ID46166 Co je to cytologie

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46186 Kde se nachází retikulární epitel?