Český jazyk, základy

ID46304 „Nemá děj, vyjadřuje pocity,city, ůvahy, myšlenky autora”

ID46302 Jaké máme rody podstatných jmen?

ID46307 Včera jsem krmil holub_

ID46311 "druhá" je číslovka...

ID46317 Vyber větu, ve které se nachází slangová slova.

ID46305 Co je to Metonymie?

ID46314 Označ větný ekvivalent.

ID46309 Pavel SE STAL ASTRONAUTEM.

ID46306 Co je to anafora?

ID46310 Káva