Pravěk

ID39915 Před kolika lety jsme se začali vyvýjet?

ID39916 Jaké zvíře lovil pračlověk?

ID39918 Bylo pro pračlověka důležití potomci?

ID39914 Co byla první zbraň člověka na lov?

ID39917 Co znamená sapiens?

ID39919 Jak se pračlověk jmenoval jinak?