Znáš Siriuse Blacka?

ID46628 Čím byl známý ve škole?

ID46616 Byl vězněn v...

ID46630 Jak se jmenuje jeho otec?

ID46618 Byl vinen?

ID46622 Jaký měl vztah k rodičům?

ID46624 Jak se jmenovali jeho přátelé?

ID46621 Jak se jmenuje jeho sourozenec?

ID46617 Byl vězněn za...

ID46619 Proč utekl?

ID46626 V jaké zvíře se měnil?