Periodická tabulka prvků

ID247 Jakou chemickou značku má prvek nobelium?

ID542 Jaký prvek má protonové číslo 31 ?

ID217 Jakou chemickou značku má prvek arsen?

ID580 Jaký prvek má protonové číslo 92 ?

ID522 Jaký prvek má protonové číslo 12 ?

ID467 Který z uvedených prvků nepatří mezi vzácné plyny?

ID565 Jaký prvek má protonové číslo 74 ?

ID252 Jaký prvek označuje chemická značka Li ?

ID177 Jaký prvek označuje chemická značka Au ?

ID570 Jaký prvek má protonové číslo 79 ?