Periodická tabulka prvků

ID404 Latinský název Carboneum patří jakému prvku?

ID605 Jaké protonové číslo má prvek Cr ?

ID460 Který z uvedených prvků řadíme mezi kovy alkalických zemin?

ID469 Který z uvedených prvků nepatří mezi vzácné plyny?

ID395 Jaký má latinský název prvek Nikl ?

ID426 Který z prvků se řadí mazi alkalické kovy?

ID633 Jaké protonové číslo má prvek Hf ?

ID431 Který z prvků se řadí mazi alkalické kovy?

ID348 Jakou chemickou značku má prvek měď?

ID546 Jaký prvek má protonové číslo 35 ?