Zvířata anglicky

ID39935 Anglicky myš?

ID39932 Co znamená horse

ID39936 Co znamená dog?

ID39933 Anglicky prase?

ID39934 Znamená bird koza?

ID39937 Co znamená cat?