ČJ ( vyjmenovaná slova )

ID46711 Jaké i,í,y,ý se píše ve slově m_slivec?

ID46713 Jaké i,í,y,ý se píše ve slově m_je?

ID46710 Jaké jsou obojetné souhlásky?

ID46717 Jaké i,í,y,ý se píše ve slově hm_zožravec?

ID46715 Jaké i,í,y,ý se píše ve slově brz_čko?

ID46708 Jaké i,í,y,ý se píše ve slově B_džov?

ID46709 Jaké i,í,y,ý se píše ve slově rostl_na?

ID46716 Jaké i,í,y,ý se píše ve slově l_teratura?

ID46714 Jaké i,í,y,ý se píše ve slově v_žka?

ID46712 Jaké i,í,y,ý se píše ve slově os_ka?