Jak dobře znáš MenTa???

ID39944 Jaká je MenTovo nejoblíbenější hláška ?

ID39943 Kdy skončil čarovný minecraft?

ID39942 Kde bydlí MenT?

ID39939 Jaká je jeho oblíbená barva?

ID39941 Byl Ment někdy v Japonsku?

ID39938 Jak se správně MenT jmenuje?

ID39940 Točil někdy nějakou challeng?