Poznáš romány našich a svetových autorov podľa prvých viet?

ID47093 Ktorý spisovateľ začal svoj román takto: Poprvé jsem měl navštívit svého bratra řidiče.

ID47094 "Zima v štyridsiatom druhom bola neobyčajne tuhá." Touto vetou začína román:

ID47098 Vetou: "Priatelia, tak ja vám to poviem!" začína svoj román:

ID47095 Ktorý spisovateľ umiestnil na začiatok svojej prózy vetu: "Onkologický pavilón mal ešte aj číslo trinásť."

ID47092 Ktorý román sa začína vetou: Bola sobota, nuž si privstali už o pol tretej.

ID47090 Vetou: "Dávejte pozor, co vám teďka řeknu." začína svoj román autor:

ID47104 Ktorý autor začal svoj román vetou: "Bola to láska na prvý pohľad."

ID47100 Ktorý autor umiestnil na začiatok svojho románu vetu: "Mám mindráky zo zatvorených dverí."

ID47087 Ktorý román zo svetovej literatúry sa začína nasledovne: Chodcov treba milovať.

ID47088 Ktorá kniha sa začína nasledovne: Príchod bol takmer slávnostný, lebo nášho hrdinu nikto nepoznal.