Křížové výpravy a kyjevska rus

ID40019 křížové výpravy: která místa byla pro křesťany v Palestině posvátná

ID40021 kyjevská rus: kde žili východní slované

ID40014 Křížové výpravy: v jakém století byla druhá křížová výprava

ID40015 Křížové výpravy: v jakém století se odehrála třetí křížová výprava

ID40025 Kyjevská rus: v jakém století se kyjevská rus rozpadla

ID40020 křížové výpravy: kdo dobyl Palestinu a Jeruzalém

ID40016 křížové výpravy: kdo vedl třetí křížovou výpravu

ID40024 kyjevská rus: kdo patří mezi nejvýznamějším panovníkům kyjevské rusi

ID40012 křížové výpravy: v jakém století ovládli Palestinu Turci

ID40013 křížové výpravy: v jakém roce vyhlásil papež první křížovou výpravu