PSI - přípravný test ke vstupnímu testu k maturitě z PSI

ID47766 MAC adresa se píše ve

ID47745 Co je to worm?

ID47755 Data přes přístupovou metodu Telnet jsou?

ID47756 Ronja je

ID47750 Co je to CSMA?

ID47749 Jaké (jaký) aktivní prvky (prvek) využíváme u 2. vrstvy ISO/OSI modelu?

ID47752 Jaké je správné pořadí vrstev u ISO/OSI modelu?

ID47741 100Base-FX znamená

ID47760 Kolik BAJTŮ má IPv6?

ID47758 Která technologie prodlužuje životnost IPv4 tím, že sdílí jednu IP adresu mezí více zařízení?