Pohádky (trochu jinak)

ID47937 Kdo nepřišel o paměť po seslání kletby?

ID47934 Proč se Elza stala zlou?

ID47936 Kdo je pravou matkou Alex?

ID47941 Kdo je Rampelníkovou zkázou?

ID47930 Kdo seslal kletbu?

ID47931 Kdo zabil Freyu?

ID47939 Kdo Regině vzal vzpomínky, bez toho aniž by byly nadobro vymazány?

ID47938 Jaké růže má Regina nejraději?

ID47940 Kolik sester má Dolores?

ID47932 Jak se jmenoval pirát, do kterého se Ariel zamilovala?